23
december
2016
|
01:00
Europe/Amsterdam

Hartstichting en ZonMw financieren nieuw onderzoek naar hartfalen en boezemfibrilleren

Samenvatting

De Hartstichting en het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen stellen ieder 2,5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren. In een gezamenlijke subsidieronde kunnen onderzoekers voorstellen indienen gericht op behandeling van deze ziekten.

Samenwerking leidt tot wezenlijke verbeteringen

De Hartstichting en ZonMw werken in deze subsidieronde samen om een betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren dichterbij te brengen. Beide ziekten zijn vaak niet goed te behandelen. Patiënten houden last van klachten en krijgen te maken met ernstige complicaties. Het doel is om behandelingen te ontwikkelen die binnen 5 tot 10 jaar leiden tot wezenlijke verbeteringen voor mensen met hartfalen en boezemfibrilleren.

Onderzoeksagenda Hartstichting

Een betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren is een van de topprioriteiten van de Hartstichting en onderdeel van haar onderzoeksagenda. Deze is in 2014 opgesteld samen met wetenschappers, zorgverleners, patiënten, vrijwilligers, donateurs en het Nederlandse publiek.

Met deze aanpak wil de Hartstichting wetenschappelijke doorbraken realiseren waar de samenleving behoefte aan heeft én die grote impact hebben op het leven van mensen met hart- en vaatproblemen en hun naasten.

Betere kwaliteit van leven voor patiënten

De Hartstichting wil ervoor zorgen dat mensen met hartfalen of boezemfibrilleren met een goede kwaliteit van leven ouder worden. Onderzoek moet leiden tot het ontwikkelen van betere behandelingen die vervolgens snel beschikbaar komen voor patiënten. Hierdoor kunnen mensen met minder klachten leven en wordt de versnelde veroudering van het hart afgeremd of zelfs gestopt.

Meer informatie

Op donderdag 12 januari 2017 organiseert ZonMw van 16.00 - 18.00 uur een (gratis) webinar over de subsidieronde.

Lees meer over de subsidieronde op de website van ZonMw