05
januari
2017
|
01:00
Europe/Amsterdam

Hartstichting en Unilever helpen Nederlanders aan beter inzicht in gezondheid

Samenvatting

Persoonlijke Gezondheidscheck biedt Nederlanders inzicht in hun gezondheid én handvatten om een gezonde leefstijl vol te houden.

Vandaag lanceren de Hartstichting en Unilever een grootschalige campagne om Nederlanders inzicht te geven in hun gezondheid. De campagne roept mensen op online de Persoonlijke Gezondheidscheck te doen. Na deelname ontvangen zij een gezondheidsrapport met concrete handvatten om risicofactoren terug te dringen, een gezonde leefstijl toe te passen én vol te houden. Een gezonde leefstijl verkleint het risico op het krijgen van veelvoorkomende ziekten, waaronder hart- en vaatziekten. 

Het begin van het nieuwe jaar vormt voor veel Nederlanders hét moment om gezonder te gaan leven. Veel mensen hebben behoefte aan beter inzicht in hun gezondheid, getuige de vele lijstjes en checks die in omloop zijn. 

De Persoonlijke Gezondheidscheck is een laagdrempelige, preventieve test, bestaande uit een online vragenlijst en aanvullende testen die thuis uitgevoerd worden. De gezondheidscheck brengt risicofactoren voor ziekten in kaart, die voor een deel te voorkomen zijn door gezond(er) te leven. Zo vormt een hoog cholesterolgehalte een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Daarnaast geeft de Persoonlijke Gezondheidscheck handvatten om een gezonde leefstijl vol te houden, op een manier die bij de deelnemer en zijn/haar motivatie past. De test is wetenschappelijk onderbouwd en vernieuwend, omdat deze zowel medische als welzijns- en leefstijlonderdelen met elkaar combineert.

Doe de Persoonlijke Gezondheidscheck

Actie rondom de Persoonlijke Gezondheidscheck

De Persoonlijke Gezondheidscheck inclusief cholesteroltest kost normaal 24,95 euro, maar is vanaf januari gratis bij aankoop van een 500 grams actie-verpakking Becel (Light, Original en Omega3plus). Op deze actieverpakkingen zit een persoonlijke code waarmee gratis de Persoonlijke Gezondheidscheck gedaan kan worden. Wie daarnaast ook de cholesteroltest wil doen, krijgt de daarvoor benodigde materialen kosteloos toegestuurd om de test thuis uit te voeren en op te sturen naar een gecertificeerd laboratorium. Het doel van de campagne is dat 200.000 mensen beter inzicht krijgen in hun leefstijl.

Samenwerking

De samenwerking tussen de Hartstichting en Unilever is erop gericht mensen te stimuleren hun gezondheid en welzijn te verbeteren. “Met gezamenlijke activiteiten willen we zoveel mogelijk mensen bewust maken van een gezonde leefstijl om daarmee het risico op ziekten, waaronder hart- en vaatziekten, te verkleinen” aldus David Verschoor van de Hartstichting. “De actie rondom de Persoonlijke Gezondheidscheck is de eerste grootschalige campagne die voortvloeit uit deze samenwerking. Hiermee verwachten wij een groot aantal Nederlanders te bereiken.” 

Over de Persoonlijke Gezondheidscheck

De Persoonlijke Gezondheidscheck is ontwikkeld door het NIPED Instituut in een samenwerkingsverband met de Landelijke Huisartsenvereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskundigen, gezondheidsfondsen de Hartstichting, de Nierstichting, het Diabetesfonds en het Longfonds en GGD GHOR Nederland. Deze samenwerkende partijen willen dat de Persoonlijke Gezondheidscheck een laagdrempelige landelijke standaard wordt om zo de vitaliteit van Nederlanders te bevorderen, de groei van het aantal chronisch zieken te keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen te verkleinen.