07
maart
2016
|
01:00
Europe/Amsterdam

Hartstichting blij met investering in gezondheidsverschillen mannen en vrouwen

Samenvatting

Vandaag maakte minister Schippers van Volksgezondheid bekend dat de regering 12 miljoen euro investeert in onderzoek naar de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen. De Hartstichting is blij met deze investering en spreekt van een impuls voor genderspecifiek onderzoek. 

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen. Elk jaar overlijden hier 20.000 vrouwen aan. Onderzoek naar hart- en vaatziekten wordt op dit moment voornamelijk uitgevoerd bij mannen. De resultaten uit onderzoek zijn niet zonder meer toe te passen bij vrouwen. Signalen dat er iets mis is met het hart zijn bij vrouwen bijvoorbeeld vaak minder duidelijk dan bij mannen. Ze worden daardoor sneller over het hoofd gezien of niet op tijd herkend. Het gevolg is dat vrouwen onnodig overlijden of chronisch ziek worden. Meer en specifiek onderzoek naar het vrouwenhart is hard nodig.

Genderspecifiek onderzoek

Onderzoek naar vrouw en hart- en vaatziekten staat daarom hoog op de onderzoeksagenda van de Hartstichting. Van onderzoekers die subsidie krijgen van de Hartstichting verwachten we dat ze in hun onderzoek kijken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen, in alle fases van het onderzoek. Daarnaast moeten er voldoende vrouwelijke deelnemers zijn om betrouwbare conclusies te kunnen trekken. Nieuw onderzoek moet leiden tot: 

  • Meer inzicht in de symptomen bij vrouwen
  • Erfelijkheid eerder opsporen
  • Nieuwe tests voor snellere diagnose
  • Meer inzicht in vrouwelijke vorm van hartfalen

Lees meer over hart- en vaatziekten bij vrouwen