21
juli
2016
|
02:00
Europe/Amsterdam

Hartstichting blij met bijdrage donateurs

Samenvatting

‘Het Goede doel is in trek bij gevers’, kopt de Volkskrant naar aanleiding van een onderzoek binnen de goede doelen sector naar opbrengsten uit eigen fondsenwerving. Een mooi artikel waarin een duidelijk beeld wordt gegeven hoe het met de inkomsten per goed doel is gesteld. Zo blijkt dat donateurs graag een bijdrage leveren aan een betere en gezonde wereld.

In de top 5 staat ook de Hartstichting genoemd die met haar inkomsten over 2015 een stijging kent van 8,85% (3,4 miljoen euro). Deze inkomsten zijn naast nalatenschappen, machtigingen en samenwerking met partners, ook te danken aan onze donateurs. Dankzij hun bijdrage strijden we samen tegen hart- en vaatziekten en zijn we in de gelegenheid om uitgebreid aandacht te vragen voor dit probleem.

Lees het Artikel ‘Het Goede doel is in trek bij gevers’ (Volkskrant)

Met burgerhulpverleners redden we meer levens | 6-minutenzone

Zo hebben we met de extra inkomsten 30.000 extra burgerhulpverleners kunnen werven die levensreddend werk op straat verrichten. Dat brengt ons voor nu op een totaal van 138.000 burgerhulpverleners, we hebben er echter meer nodig om tot een landelijke dekking te komen. Per week krijgen zo’n driehonderd mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Als iemand binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en gedefibrilleerd, stijgen de overlevingskansen. Hulpdiensten zijn vaak niet binnen 6 minuten ter plaatse, daardoor sterven mensen die gered hadden kunnen worden. De Hartstichting wil jaarlijks 1.000 extra mensenlevens redden. Dat kan als heel Nederland een 6-minutenzone wordt. In een 6-minutenzone komen buurtbewoners die kunnen reanimeren direct in actie, zo redden we levens.

Door onderzoek zijn we in staat om betere diagnose te stellen

Met het geld financiert de Hartstichting wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar het eerder herkennen van een beroerte, doen we nieuwe kennis op en geven we voorlichting. Dankzij onderzoeksgeld zijn er in de afgelopen 50 jaar al veel levensreddende doorbraken geweest, op het gebied van hart- en vaatziekten. En elk jaar werken we aan nieuwe doorbraken, maar helaas zijn we er nog niet.

Zolang er nog steeds meer dan honderd mensen per dag overlijden aan hart- en vaatziekten, is ons werk niet afgerond. Daarom blijven we elke dag strijden, zo ook met nieuwe donateurs die zich aan ons willen verbinden in de toekomst om samen hart- en vaatziekten terug te dringen.