17
mei
2018
|
14:55
Europe/Amsterdam

Hartstichting biedt platform voor grensverleggend onderzoek naar hart- en vaatziekten

Acht talentvolle wetenschappers krijgen via steunmijnonderzoek.hartstichting.nl de kans om hun onderzoek te presenteren aan het publiek en direct fondsen te werven. Het onderzoek gaat van start als de onderzoeker erin slaagt het streefbedrag van 25.000 euro op te halen. De Hartstichting verdubbelt dit bedrag tot 50.000 euro. Dankzij de eerste twee edities konden zeven wetenschappers een onderzoek starten. 

“Met ons crowdfundingplatform bieden wij het publiek de mogelijkheid om rechtstreeks bij te dragen aan een onderzoek dat ze nauw aan het hart ligt. Dat varieert van het ontwikkelen van een betere behandeling voor een beroerte tot het vergaren van meer kennis over het effect van mindfulness op een sneller herstel” licht Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, toe.

De onderzoeken hebben de potentie om baanbrekende oplossingen te vinden. De Hartstichting en de onderzoekers vinden het belangrijk het publiek te betrekken bij de onderzoeken. Daar draagt de crowdfundingactie aan bij. De Hartstichting ondersteunt de onderzoekers verder bij het binnenhalen van donaties en promotie naar het grote publiek.

“We bieden talentvolle wetenschappers zo de kans om vernieuwend onderzoek te doen," aldus Italianer. "Deze onderzoekers zijn geselecteerd omdat zij buiten de gebaande paden denken. Juist deze onderzoeksprojecten met een originele invalshoek kunnen een grote stap voorwaarts teweegbrengen en veel winst opleveren voor de patiënt.”

Spelregels
Het publiek kan tot en met 15 juli via steunmijnonderzoek.hartstichting.nl doneren aan een onderzoek. Het onderzoeksproject gaat van start als de onderzoeker erin slaagt het streefbedrag van 25.000 euro op te halen. De Hartstichting verdubbelt dit bedrag tot 50.000 euro. Lukt het de onderzoeker niet om voldoende fondsen te werven, dan wordt het bedrag teruggestort naar de donateur. Op 16 juli wordt bekend gemaakt welke onderzoekers het streefbedrag bijeen hebben gebracht en dus van start kunnen gaan met hun onderzoek.

Om het publiek te betrekken bij hun onderzoek, bieden de wetenschappers diverse tegenprestaties aan, zoals deelname aan een Escape Room en een cursus Krav Maga.

Onderzoeken

 1. Dr. Hine Van Os
  Beroertes bij vrouwen voorkomen
   
 2. Dr. Paul Wijnker
  Hartspierziekte voorkomen met innovatieve techniek 
   
 3. Dr. Yolande Appelman en dr. Ed Eringa
  Nieuwe techniek om problemen in de kleinste hartvaatjes zichtbaar te maken
   
 4. Dr. Jonathan Coutinho en dr. Wouter Potters
  Groot herseninfarct? Direct naar het juiste ziekenhuis voor een speciale behandeling
   
 5. Dr. Chahinda Ghossein-Doha
  Je risico op hart- en vaatziekten aflezen aan de placenta  
   
 6. Dr. Ellen Rouwet
  Minder hart- en vaatziekten door mindfulness?

Selectie
Deze onderzoeksvoorstellen zijn geselecteerd uit in totaal 16 voorstellen en beoordeeld door de Wetenschappelijke Advies Raad en de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit. Deze laatste commissie bestaat uit leden die dagelijks werken of in aanraking komen met hart- en vaatziekten, zoals zorgverleners, patiënten en hun naasten. Door deze mensen bij het onderzoek te betrekken verwacht de Hartstichting dat oplossingen sneller beschikbaar zijn voor de patiënt.