01
juni
2021
|
08:11
Europe/Amsterdam

Hartstichting: 2020 jaar van aanpassen en inspelen op ontwikkelingen

Ook de Hartstichting moest in maart vorig jaar anticiperen op wat er in de maatschappij gebeurde en haar plannen aanpassen. Zo bleek al heel snel na de uitbraak van corona dat veel coronapatiënten die ernstig ziek werden of overleden hart- en vaatziekten hadden. Samen met artsen en wetenschappers is direct gestart met verschillende onderzoeken. Nederlanders hebben ruimhartig bijgedragen om deze te financieren. Directeur Floris Italianer: “Het was een sterk staaltje van samenwerking en daadkracht. Een goed voorbeeld van snel doen wat nodig is. Als ik terugkijk op 2020 ben ik vooral trots op de inzet en dankbaar voor de steun die de Hartstichting mocht ontvangen.” 

Corona hartonderzoek
Er is gestart met een internationale registratie van coronapatiënten met hart- en vaatziekten, onderzoek naar een snelle diagnose en betere behandeling voor hartpatiënten met corona door de huisarts en hartonderzoek bij topsporters met corona. De eerste resultaten van het registratieproject laten zien, dat bij bijna 12% van de coronapatiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, hartproblemen optreden tijdens de opname. Bijna 7% van deze ernstige zieke patiënten krijgt een longembolie. Inmiddels doen 79 ziekenhuizen uit 13 landen mee en bevat de registratie al meer dan 7.000 patiënten.  

We hebben gewerkt aan onze doelstellingen op onze vier idealen: iedereen een hartgezond leven, iedereen kent z'n hart, iedereen snelle hulp en iedereen de beste behandeling. 

Iedereen een hartgezond leven
Ondanks de maatregelen en beperkingen tijdens coronatijd heeft de Hartstichting in 2020 manieren gevonden om ondersteuning te bieden aan een gezonde en actieve leefstijl. Zo organiseerden we de Hartstocht vanuit huis met maar liefst 4.750 enthousiaste deelnemers. Ook werd een mooie stap gemaakt naar een gezonde leefomgeving; samen met andere gezondheidsfondsen werd de Alliantie Voeding voor een Gezonde Generatie (AVGG) opgericht. 

Iedereen kent z’n hart 
De campagne ‘Meet je Bloeddruk’ is aangepast  door over te gaan van ‘meetpunten op locatie’ naar ‘thuis bloeddruk meten’. We roepen mensen op vanaf hun veertigste hun waarden te checken, waaronder de bloeddruk, want het is belangrijk om je hart goed te kennen en de risico’s op hart- en vaatziekten in de gaten te houden. Van de mensen van 40 tot 70 jaar geeft al 66% aan het afgelopen jaar de bloeddruk te hebben gemeten. 

Iedereen snelle hulp
In 2020 is de 6-Minutenzone dekking verder gestegen, mede dankzij de campagne die we begin 2020 voerden met de VriendenLoterij. Er zijn nu rond de 238.000 burgerhulpverleners en 24.000 AED's aangemeld bij HartslagNu. Dankzij dit sterke netwerk van burgerhulpverleners en AED’s zijn we in staat steeds vaker levens te redden van mensen. 

Iedereen de beste behandeling
De Hartstichting wil dat iedereen die een hart- of vaatziekte krijgt, de best mogelijke behandeling krijgt. Daarom zoeken we continu naar nieuwe kennis om hart- en vaatziekten eerder te herkennen en beter te behandelen. Door wetenschappelijk onderzoek en innovatie willen we sneller komen tot nieuwe oplossingen. In 2020 zijn mooie, nieuwe onderzoeken, zoals het corona-hartonderzoek, gestart en werden onderzoeken met succes afgerond. Bijzonder is dat, mede door corona, de ontwikkeling van behandeling op afstand (telemonitoring en -begeleiding) in een stroomversnelling is geraakt. 

Lees meer in ons jaarverslag: hartstichting.nl/jaarverslag