25
augustus
2020
|
12:25
Europe/Amsterdam

Groot onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen

Er is groen licht voor een groot Nederlands onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. In ons land overlijden meer vrouwen dan mannen aan deze aandoeningen. Bij vrouwen worden deze ziekten vaker gemist en schiet de behandeling nog tekort. Aan dit onderzoek werken de meeste Nederlandse universitaire centra en onderzoekers actief op dit terrein mee. De Hartstichting kent 2,5 miljoen euro toe aan de onderzoeksgroep.

De wetenschappers en artsen willen de diagnose van hartproblemen bij vrouwen verbeteren. “Vooral bij vrouwen onder de 60 jaar heeft het niet of te laat stellen van een diagnose een enorme impact”, zegt professor Hester den Ruijter van het UMC Utrecht. Samen met professor Eric Boersma van het Erasmus MC leidt zij dit onderzoek.

“Ook is er onvoldoende onderzoek gedaan naar behandelingen voor hart- en vaatziekten die vaker voorkomen bij vrouwen. Met dit grote onderzoek kunnen we flinke stappen zetten naar een betere diagnose en behandeling voor heel veel vrouwen.”

Digitale beslishulp voor de huisarts en cardioloog

Er is op veel vlakken onduidelijkheid over hart- en vaatziekten bij vrouwen, daarom is het onderzoek zeer uitgebreid en divers. Eén van de onderzoeken gaat over de ontwikkeling van een digitale beslishulp, waarmee huisartsen beter kunnen bepalen welke vrouwelijke, vooral jonge patiënten met pijn op de borst zij naar de cardioloog moeten doorverwijzen.

De onderzoekers ontwikkelen ook een digitale beslishulp waarmee cardiologen beter kunnen bepalen of vrouwen een hartkatheterisatie nodig hebben of niet. Hiermee zijn kransslagader-vernauwingen op te sporen. Speciale metingen tijdens een hartkatheterisatie kunnen uitwijzen of een patiënt problemen in de kleine vaten of vaatspasmen heeft. Omdat hartkatheterisaties belastend zijn, bestuderen de onderzoekers welke minder belastende scans deze problemen ook kunnen vaststellen. De vrouwen die onderzocht worden in deze studie wordt ook gevraagd om mee te doen aan een nieuwe medicijnstudie om hartklachten te verminderen.

De onderzoeksgroep zet zich in om de resultaten van dit onderzoek naar vrouwen met hart- en vaatziekten zo snel mogelijk in de praktijk in te voeren.

Hart- en vaatziekten bij vrouwen topprioriteit Hartstichting

In Nederland overlijden meer vrouwen aan hart- en vaatziekten dan mannen (19.516 vrouwen en 18.253 mannen in 2018). Hart- en vaatziekten worden bij vrouwen te vaak over het hoofd gezien, vaker dan bij mannen. Voor bepaalde aandoeningen die voorkomen bij vrouwen, zoals problemen in de kleine bloedvaten rondom het hart, is onvoldoende kennis over diagnostische tests en behandeling.

De naam van dit onderzoeks-consortium is IMPRESS, en het wordt gefinancierd en ondersteund door de Hartstichting, NVVC, Harteraad, WCN en de NFU. Zij vormen een onderdeel van de in totaal vijftien onderzoeks- en zorgorganisaties en financiers die hun krachten hebben gebundeld in de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Die werken samen en brengen geld bij elkaar om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.