12
juni
2015
|
02:00
Europe/Amsterdam

Gezondheidsfondsen: invloed tabaksindustrie op beleid moet stoppen

Samenvatting

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds overhandigden vandaag een onderzoeks- en adviesrapport aan het ministerie van VWS. Dit rapport pleit voor het stoppen van de invloed van de tabaksindustrie op het overheidsbeleid.

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds zijn verenigd in de Alliantie Nederland Rookvrij!. Zij hebben onderzoek laten doen naar de uitvoering van artikel 5.3 uit het Kaderverdrag Tabaksontmoediging van de Wereldgezondheidsorganisatie uit 2005. Dit artikel stelt dat het volksgezondheidsbeleid moet worden beschermd tegen commerciële en andere belangen van de tabaksindustrie.

De Alliantie Nederland Rookvrij! geeft in de aanbevelingen van het onderzoeks- en adviesrapport onder andere aan dat de Nederlandse overheid geen enkel contact meer met de tabaksindustrie zou moeten hebben, tenzij het gaat over technische uitvoeringskwesties van beleid. Daarbij is het belangrijk dat er volledige openbaarheid en transparantie is over deze contacten. Dit is nodig om als Nederlandse overheid te voldoen aan het wetsartikel.

Rapport overhandigd aan VWS

Een onderzoeks- en adviesrapport met deze aanbevelingen is door Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds (Alliantie Nederland Rookvrij!), gericht aan VWS-staatssecretaris Van Rijn namens de Rijksoverheid. Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, overhandigde 12 juni het rapport namens alle leden van de Alliantie Nederland Rookvrij!. De drie fondsen ondersteunen de aanbevelingen uit het rapport en vertrouwen er op dat ze worden overgenomen door de Nederlandse overheid.

Lees het volledige advies- en onderzoeksrapport

Effectieve maatregelen voor tabaksontmoediging

Tien jaar geleden keurde Nederland het WHO Kaderverdrag Tabaksontmoediging (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) goed. Het verdrag bevat bewezen effectieve maatregelen voor tabaksontmoediging, waaronder artikel 5.3 over ongewenste beïnvloeding door de tabaksindustrie van het overheidsbeleid. Hoewel de Nederlandse regering zegt te voldoen aan de eisen uit het artikel, ontstond er in de beeldvorming de indruk dat de tabaksindustrie ruimte krijgt om invloed uit te oefenen op het tabaksbeleid.

Rookvrij opgroeien

Op 23 april stuurde staatssecretaris Van Rijn nog een brief aan de Tweede Kamer over tabaksontmoediging. Hierin toont hij ambitie door middel van een effectief tabaksontmoedigingsbeleid een samenleving te bereiken waarin jongeren rookvrij kunnen opgroeien. Volgens de fondsen past hierin geen enkele beïnvloeding door de industrie. Daarom zou het goed zijn als de staatssecretaris de aanbevelingen van het onderzoeks- en adviesrapport van OGG overneemt.

Lees het volledige persbericht

Fotobijschrift: Floris Italianer, directeur Hartstichting, overhandigt het rapport aan Angelique Berg, directeur-generaal VWS