02
november
2015
|
01:00
Europe/Amsterdam

Gezondheidsfondsen gaan voor een rookvrije generatie

Samenvatting

'Niemand wil dat kinderen gaan roken'. De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds starten vandaag een campagne voor een rookvrije generatie. Samen met publiek en de politiek willen de fondsen met haar partners uit onder meer het zorgveld het mogelijk maken dat kinderen kunnen opgroeien zonder tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Het draagvlak om kinderen te beschermen is groot onder Nederlanders. Uit recent onderzoek van Motivaction blijkt dat 88% van de Nederlanders dit idee aansprekend vindt en van die personen meer dan driekwart aangeeft dat ouders, scholen en overheid daarbij een rol moeten spelen.

Fondsen stimuleren rookvrije initiatieven 

Iedere dag beginnen zo’n honderd kinderen in Nederland met roken. Ruim de helft van hen blijft roken en raakt verslaafd. Terwijl er in Nederland jaarlijks 20.000 mensen sterven door roken en enkele duizenden door meeroken. Dat zijn er méér dan door drank, drugs, misdaad en verkeer bij elkaar.

Ondanks deze harde feiten wordt het nog steeds als alledaags gezien dat kinderen beginnen met roken. En is het voor ouders moeilijk om hun kinderen tegen deze dodelijke verslaving te beschermen. Hoewel steeds meer omgevingen (zoals de horeca) rookvrij zijn, worden kinderen nog op allerlei manieren verleid om met roken te beginnen. Hun verslavingsgevoeligheid is groter dan die van volwassenen. Zien roken, doet roken. Er blijven zo jaarlijks bijna 37.000 nieuwe, jonge rokers bijkomen.

Om de jeugd te beschermen, zijn de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds samen met andere partijen een beweging gestart om kinderen vrij van tabaksrook en de verleiding om te gaan roken te laten opgroeien. De fondsen stimuleren diverse initiatieven (groot en klein) om dit mogelijk te maken: betere voorlichting en ondersteuning voor jonge ouders in spé, rookvrije schoolpleinen en rookvrije sportverenigingen de kans geven kinderen rookvrij te laten sporten etc.

Ieder kind verdient het om rookvrij op te groeien

Ouders met kinderen moeten de kans krijgen hun kind volledig rookvrij te laten opgroeien. Ouders die hiervoor kiezen, moeten kunnen voorkomen dat hun kinderen telkens worden geconfronteerd met het slechte voorbeeld van rokende mensen en zonder de verleiding van glimmende pakjes en toegevoegde smaakjes aan sigaretten. Toekomstige kinderen hebben het liefst al een rookvrije zwangerschap doorlopen. Aansluitend zullen consultatiebureaus toegerust worden om jonge ouders te adviseren hoe ze hun kind rookvrij kunnen laten opgroeien en hen daarbij begeleiden. Groeit het kind verder op, dan kunnen speeltuinen, scholen en sportverenigingen de ouders helpen om hun kinderen een rookvrije omgeving te bieden.

Groot draagvlak

Het draagvlak voor een rookvrije generatie is groot, zo bleek uit Motivaction-onderzoek (februari 2015) in opdracht van de drie fondsen. 90% van de Nederlandse bevolking vindt het belangrijk dat voorkomen wordt dat kinderen jonger dan 18 jaar starten met roken. Er is ook grote steun voor het idee om kinderen optimaal te beschermen tegen tabaksrook. 88% van de Nederlandse bevolking staat achter dit idee en daarvan geeft meer dan driekwart aan dat ouders, scholen en de overheid daarbij een rol moeten spelen.

Iedereen kan meehelpen. Door het goede voorbeeld te geven, door organisaties en verenigingen rookvrij te maken, of aan te dringen op maatregelen die de politiek moet nemen. Kijk op www.rookvrijegeneratie.nl

Onderzoek Motivaction

Het onderzoek ‘Een rookvrije generatie vanaf 2017’ is online uitgevoerd in de periode van 16 tot en met 24 februari  2015 via het StemPunt-panel van Motivaction. De vragenlijst is ingevuld door 1056 Nederlanders in de leeftijd van 15-75 jaar. De resultaten zijn representatief op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio en Mentality: het unieke waarden- en leefstijlenmodel van Motivaction. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Motivaction. Motivaction is lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds zijn partner in de Alliantie Nederland Rookvrij!, een actief netwerk waarin partijen zich gezamenlijk hard maken voor een rookvrij Nederland waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van tabaksgebruiken.