29
april
2015
|
02:00
Europe/Amsterdam

Gezondheidsfondsen blij met aandacht VWS op beschermen jeugd tegen schade door tabak

Samenvatting

De visie op tabaksontmoediging die staatssecretaris Van Rijn (VWS) op 24 april naar de Tweede Kamer stuurde, toont dat de regering er belang aan hecht te voorkomen dat de jeugd begint met roken.KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en Longfonds, samenwerkingspartners in de ‘Alliantie Nederland Rookvrij’ ondersteunen deze doelstelling van harte. Nog altijd beginnen elk jaar ruim 35.000 kinderen met roken en sterven er in Nederland jaarlijks meer dan 20.000 mensen vroegtijdig als gevolg van roken en meeroken. De drie gezondheidsfondsen willen hun kennis en inspanningen graag inzetten om samen met VWS noodzakelijke stappen te zetten in de bescherming van de jeugd tegen schade door tabak.

De jeugd blijkt door een geringe kennis en hogere verslavingsgevoeligheid nog te vaak kwetsbaar voor de verleidingen van het roken. De fondsen zien daarom graag een vervolg in verdere concrete maatregelen ter bescherming van de jeugd tegen (mee)roken. Wat opvalt is dat de brief van de staatssecretaris op een aantal wezenlijke punten nog geen specifieke maatregelen aankondigt.

Een belangrijke maatregel is inperking van de marketing van tabak, bijvoorbeeld door het invoeren van een display ban en ‘plain packaging’. Een andere instrument dat internationaal als uiterst effectief wordt beschouwd om jongeren van het roken te houden is de stelselmatige verhoging van accijnzen. Accijnzen worden in de brief niet genoemd.

Nu recente cijfers van het Trimbos Instituut laten zien dat het percentage rokers in Nederland vorig jaar is gedaald van 25 naar 23, is het belangrijk dit momentum verder te versnellen. We ondersteunen de ambitie van de staatssecretaris om de kennis over de schadelijkheid van roken en meeroken verder te vergroten. Graag trekken we hier samen in op.