19
juli
2016
|
02:00
Europe/Amsterdam

Floris Italianer benoemd tot bestuurslid van de World Heart Federation

Samenvatting

Tijdens het World Congress of Cardiology & Cardiovascular Health (WCC 2016) is Floris Italianer, directeur Hartstichting, officieel toegetreden als bestuurslid van de World Heart Federation. 

Een belangrijke onderscheiding voor de Hartstichting die met deze positie nu ook internationaal zal strijden voor het terugdringen van hart- en vaatziekten. Een belangrijke aanleiding om Floris enkele vragen te stellen over zijn nieuwe aanstelling.

Floris gefeliciteerd, wat doet de World Heart Federation precies?

De World Heart Federation is een wereldwijde organisatie die bestaat uit meer dan 200 nationale en internationale organisaties, waaronder de Hartstichting en de European Society of Cardiology die zich allen inzetten voor de wereldwijde strijd tegen hart- en vaatziekten.

Hoe groot is het probleem van hart- en vaatziekten buiten Nederland en wat doet de World Heart Federation om het aantal terug te dringen?

Ieder jaar overlijden wereldwijd 17,5 miljoen mensen aan hart- en vaatziekten, waarvan 4 mln. in Europa. De belangrijkste taak van de World Heart Federation is het aantal mensen met hart- en vaatziekten wereldwijd terug te dringen door samen met haar leden, partners en sponsors aandacht voor dit probleem te vragen en in acties te komen in landen waar dit het hardst nodig is.

Wat gebeurt er concreet? 

Er wordt gelobbyd bij andere internationale organisaties zoals de World Health Organization (WHO) en bij nationale regeringen om tot maatregelen te komen om oorzaken als hoge bloeddruk, overgewicht en roken tegen te gaan en mensen vaker te controleren op mogelijke ziekten. Daarnaast financiert de organisatie veel onderzoek naar praktische oplossingen in landen met lage inkomens en wordt er kennis uitgewisseld tussen landen die als voorbeeld fungeren op dit gebied.

Wat ga je de organisatie brengen?  

Ook in Nederland is het probleem groot en zet de Hartstichting zich met haar donateurs in voor het eerder opsporen en oplossen van hart- en vaatziekten. We hebben al veel mooie stappen gezet, de afgelopen 50 jaar is de sterfte aan hart- en vaatziekten zelfs gehalveerd, maar we zijn er nog zeker niet. Juist de kennis die we in Nederland hebben, onderscheidt ons van andere landen: het niveau van zorg, de samenwerking met het bedrijfsleven en ook het mobiliseren van vrijwilligers en donateurs willen we zoveel mogelijk delen met andere landen.

In hoeverre heeft deze positie invloed op het verslaan van hart- en vaatziekten in Nederland en daarbuiten?

Hart- en vaatziekten is een mondiaal probleem en gaat verder dan onze landsgrenzen. Met deze positie maken we deel uit van de dialoog om samen met elkaar te strijden voor een gezonder leven. Ik ben enorm gemotiveerd en heb veel zin om mijn kennis en ervaring in te zetten voor die strijd. Ik zie het als een grote eer, een grote uitdaging en een grote verantwoordelijkheid.

Wat voor gevolgen heeft deze positie voor uw huidige werkzaamheden als directeur van de Hartstichting?

Voor mijn huidige werkzaamheden bij de Hartstichting heeft dat geen gevolgen. Enkel dat het mij motiveert om de kennis die ik op doe te delen met de organisatie en mijn netwerk. Het is een wereldwijd probleem dat samen met anderen moet worden opgepakt en daar steek ik graag extra energie in. 

Lees meer over wat we als Hartstichting doen