07
november
2017
|
11:09
Europe/Amsterdam

Eén nieuw landelijk alarmeringssysteem voor reanimatie

HartveiligWonen en HartslagNu, de twee alarmeringssystemen voor reanimatie en AED-hulpverlening in Nederland, slaan de handen ineen en gaan over naar één landelijk systeem om burgerhulpverleners te alarmeren wanneer uit hun buurt een melding binnenkomt van een circulatiestilstand. Alle meldkamers ambulancezorg zullen in de loop van 2018 gebruik maken van dit systeem. Dit betekent dat burgerhulpverleners straks via hun telefoon snel en efficiënt gealarmeerd kunnen worden, wanneer ze in de buurt van een melding zijn.

Om de overgang naar één alarmeringssysteem mogelijk te maken, wordt een nieuwe, onafhankelijke stichting opgericht, die de naam HartslagNu krijgt. HartveiligWonen levert de technologie voor het nieuwe landelijk alarmeringssysteem. De samenwerking tussen HartveiligWonen en HartslagNu om tot één landelijk systeem te komen, wordt ondersteund door De Hartstichting, GGD GHOR Nederland, Het Nederlandse Rode Kruis, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ambulancezorg Nederland.

“We zijn blij dat de samenvoeging naar één systeem tot stand is gekomen. Dit zorgt voor snelheid, eenduidigheid en herkenbaarheid voor de burgerhulpverleners. Zij kunnen door middel van één (nieuwe) app in heel Nederland, vanuit alle meldkamers, gealarmeerd worden. Dit is goed nieuws voor patienten, want snelle reanimatie is van levensbelang! Door de inzet van burgerhulpverleners en AED’s is de overlevingskans binnen 10 jaar al gestegen van 10% naar 25%. Nu de partijen de handen ineenslaan, kunnen we streven naar een nog hogere overlevingskans. Bovendien beschikken we straks over een database van circa 170.000 aangemelde vrijwilligers en ruim 12.000 AED’s in heel Nederland.”, aldus Hans Janssen, woordvoerder van de nieuwe stichting HartslagNu.

In de komende maanden worden alle gegevens uit het huidige alarmeringssysteem van HartslagNu en HartveiligWonen samengevoegd. Vrijwilligers hoeven zich dus niet opnieuw aan te melden. De vrijwilligers van beide systemen worden de komende tijd actief meegenomen in de overgang. Zodra de nieuwe app beschikbaar is, worden zij hierover geïnformeerd en gevraagd om de nieuwe app te downloaden. Alarmering via sms blijft gewoon mogelijk. Ook gemeenten, veiligheidsregio’s en lokale AED-stichtingen behouden voorlopig de contractuele verplichtingen met de huidige aanbieders, HartveiligWonen en HartslagNu. Het doel is om halverwege 2018 de samenvoeging van de twee systemen operationeel te hebben.

Met de samenwerking tussen de twee belangrijkste burgerhulpverleningsplatforms in Nederland is het mogelijk om reanimatie- en AED-burgerhulpverlening centraal te borgen, uniform te organiseren en duurzaam te verankeren in de Nederlandse samenleving. Hierdoor kunnen de overlevingskansen van alle slachtoffers van een circulatiestilstand in heel Nederland verder worden geoptimaliseerd.

Voor meer informatie:
Hartslag NU