13
februari
2018
|
16:37
Europe/Amsterdam

Doorbraak voor patiënt op wachtlijst donororgaan!

Politiek stemt in met nieuwe donorwet

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel voor een ‘Actieve Donor Registratie’ (ADR) van Pia Dijkstra (D66). Dit betekent dat Nederland eindelijk een bétere donorwet krijgt. Een succesvolle invoering van deze wet betekent dat patiënten straks minder lang op de wachtlijst staan voor een donororgaan. Hiermee worden mensenlevens gered.

De samenwerkende gezondheidsfondsen en patiëntenverenigingen zijn heel erg blij met deze mijlpaal. Met dit besluit zet de politiek na jaren van discussie eindelijk de noodzakelijke stap naar een structurele verhoging van het aantal postmortale orgaantransplantaties.

Tom Oostrom (directeur Nierstichting), namens de samenwerkende gezondheidsfondsen en patiëntenverenigingen:“Al jaren strijden wij bij de politiek voor een oplossing van het grote tekort aan donororganen. Dit betekent echt een doorbraak voor patiënten op de wachtlijst. Mede dankzij de niet-aflatende steun van alle betrokkenen en moed en enorme inzet van initiatiefneemster Pia Dijkstra krijgen honderden patiënten eerder hun leven en hun vrijheid terug.”

Lees verder: Eerbetoon Hartstichting aan Shirley Man

Wens vastleggen
Met de invoering van de nieuwe donorwet worden mensen geactiveerd hun eigen wens vast te leggen in het donorregister. De nieuwe donorwet zorgt voor meer registraties en vooral meer duidelijkheid voor nabestaanden bij overlijden van een dierbare. Voor artsen betekent het een duidelijker uitgangssituatie voor het gesprek met nabestaanden.

Meer registraties
In het nieuwe systeem van orgaandonatie wordt straks elke Nederlander vanaf 18 jaar die zich na herhaalde oproepen niet laat registreren in het Donorregister, geregistreerd als ‘geen bezwaar’. Iedereen wordt expliciet van registratie op de hoogte gebracht. De keuze kan elk moment worden herzien. Een Actief Donor Registratiesysteem verhoogt het aantal registraties en het aantal orgaandonoren, blijkt uit internationaal onderzoek in landen met zo'n systeem.

De feitelijke invoering neemt nog enkele jaren in beslag, en wordt vooraf gegaan door een intensieve publiekscampagne. De gezamenlijke gezondheidsfondsen en patiëntenverenigingen werken graag mee aan het vorm en inhoud geven van deze campagne en de invoering van ADR. Juist ook met oog voor kwetsbare groepen als wilsonbekwamen en laaggeletterden.