25
september
2019
|
16:19
Europe/Amsterdam

Donateurs blijven de Hartstichting trouw

De Hartstichting zag in 2018 de inkomsten uit particuliere giften met 4% toenemen. De inkomsten uit donaties en giften stegen met 1% en door gulle gevers namen ook de inkomsten uit de collecte, evenementen en nalatenschappen toe met 8%. Het totaal aan opbrengsten van particulieren nam toe tot 43 mln euro. De Hartstichting behoort hiermee tot de weinige grote organisaties, die meer donateurs aan zich konden binden én waarvan de inkomsten stegen.

Landelijk namen in 2018 de opbrengsten van goede doelen uit particuliere giften af, meldde de Volkskrant recentelijk. De krant onderzocht de opbrengsten uit eigen fondsenwerving van de 25 grootste goede doelen. Die hebben een steeds grotere uitdaging om nieuwe donateurs voor langere tijd aan zich te binden. Dat ziet ook David Verschoor, manager Marketing, Partnerships & Communicatie bij de Hartstichting: “De trend past in een bredere maatschappelijk ontwikkeling. Ook kranten, sportverenigingen, vakbonden en politieke partijen zien het aantal vaste leden teruglopen. Met name jongeren lijken anders betrokken te willen worden en anders verbonden te willen zijn met maatschappelijke doelen en organisaties. De traditionele vorm van fondsenwerving met de continue vraag om een gift, sluit niet meer bij iedereen aan.”

Aanbod op maat
De Hartstichting veranderde mede daarom in 2017 van koers, van ‘vragen om te geven’ naar ‘geven waar Nederland om vraagt’. Naast de vertrouwde manieren werd een divers aanbod ontwikkeld voor mensen die een (financiële of niet-financiële) bijdrage willen leveren. Gerichter aan een concreet project en actiever door zelf te sporten, of crowdfunding te organiseren. Maar ook door regie te nemen op de eigen gezondheid, bijvoorbeeld door de bloeddruk regelmatig te meten. Verschoor: “We organiseren activiteiten en evenementen op grotere schaal, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Zo bieden we mensen andere manieren om bij te dragen. We richten ons op het aantrekken en behouden van donateurs, op een manier die bij hen past.”

Crowdfunding
Zo biedt de Hartstichting bijvoorbeeld talentvolle onderzoekers een platform voor crowdfunding. Op deze manier wisten zij in 2018 in 2 maanden ruim 390.000 euro op te halen voor onderzoek. De afgelopen 3 jaar konden hierdoor al 13 onderzoeken starten. De thema's zijn divers: van het snel herkennen en behandelen van beroerte tot het effect van mindfulness voor hartpatiënten. De Hartstichting biedt bovendien uiteenlopende sportieve evenementen, zoals de 11strandentocht, Cycle Paris en Hoek tot Helder. Evenementen waarbij mensen respectievelijk geld bij elkaar kunnen wandelen, fietsen of kitesurfen. Voor elk wat wils.

 

"We zien voor ons steeds meer een rol als maatschappelijke partij, die mensen helpt het meeste uit het leven, uit het hart, te halen."

Heel Nederland activeren
Maar de Hartstichting probeert ook op andere manieren mensen te betrekken, door niet alleen geld, maar ook tijd en aandacht te vragen. Verschoor: “We willen heel Nederland activeren. Iedereen kan iets doen om ervoor te zorgen dat er minder patiënten bijkomen en mensen langer gezond leven. Je kunt burgerhulpverlener worden, een actie starten, of – om te beginnen – je bloeddrukwaarden regelmatig meten en zo nodig je eigen risico op een hart-of vaatziekte verkleinen.” Dat Nederlanders betrokken zijn bij het goede doel, ziet de Hartstichting onder meer bevestigd in de grote schaal waarop mensen een actie starten om hun buurt hartveilig te maken. De Hartstichting heeft al meer dan tienduizend buren gefaciliteerd bij het inzamelen en aanschaffen van een AED in hun wijk. Dit is een nieuwe groep naast de ‘traditionele’ donateur.

Maatschappelijke partij
De Hartstichting wil met deze strategie het traditionele domein van goede doelenorganisatie ontstijgen. Verschoor: “We zien voor ons steeds meer een rol als maatschappelijke partij, die mensen helpt het meeste uit het leven, uit het hart, te halen. We geloven dat we met z’n allen echt progressie kunnen maken. Mensen worden steeds ouder en een hartstilstand hoeft niet meer dodelijk te zijn. Meer mensen langer, in goede gezondheid, laten leven, mensen meer uit het leven kunnen laten halen, dat moet ons lukken. Als we ons er allemaal samen hard voor maken.’