22
januari
2020
|
18:34
Europe/Amsterdam

Dekkerbeurzen uitgereikt aan dertien topwetenschappers

De Hartstichting heeft op 22 januari weer de jaarlijkse Dekkerbeurzen uitgereikt. Dit jaar kregen dertien topwetenschappers deze persoonlijke onderzoeks beurs. De onderzoekers gaan hiermee de komende jaren onderzoek doen naar het voorkomen en beter behandelen van hart- en vaatziekten.

Nieuwe generatie onderzoekers

De persoonsgebonden beurzen zijn ruim dertig jaar geleden in het leven geroepen door dr. Dekker, toenmalig medisch directeur van de Hartstichting. Er zijn zes soorten Dekkerbeurzen, voor verschillende fases in de loopbaan van de wetenschappers. Met deze beurzen draagt de Hartstichting bij aan een nieuwe generatie topwetenschappers in hart- en vaatonderzoek.

Lees hier meer over de winnende onderzoeken.

Nadat de wetenschappers hun voorstellen indienden, vond een strenge selectie plaats. Nationale en internationale experts beoordeelden alle aanvragen kritisch. De onderzoekers met het beste projectvoorstel, presenteerden hun plan voor een commissie van hoogleraren. De commissie beoordeelde de kandidaten én hun onderzoek, en koos de winnaars.

Onderzoek met impact

Alleen toponderzoekers die met hun onderzoek echt impact gaan maken, krijgen een beurs. Alle onderzoeken dragen bij aan de doelstellingen van de Hartstichting, om hart- en vaatziekten eerder te voorkomen en beter te behandelen.