12
februari
2015
|
01:00
Europe/Amsterdam

De Hartstichting bedankt deelnemers VriendenLoterij voor steun

Samenvatting

Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala in Amsterdam ontving de Hartstichting een schenking van maar liefst 1.247.992 euro uit de loterijopbrengsten van de VriendenLoterij.  Bovendien gaat er 495.000 euro naar het project MediaLab. De Hartstichting is een van de initiatiefnemers van dit project gericht op betere voorlichting aan kwetsbare groepen.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: “De VriendenLoterij helpt mooie doelen, zoals onze strijd tegen hart- en vaatziekten. Dat is een mooie manier om mét mensen uit de samenleving iets te doen vóór de samenleving. De Hartstichting dankt alle deelnemers van de Vriendenloterij voor hun steun.”

Met de aankoop van loten brachten de deelnemers van de VriendenLoterij in 2014 een (record)bedrag van 50,7 miljoen euro bij elkaar. Dit bedrag schenkt de loterij aan goede doelen, (sport)clubs en verenigingen die zich inzetten voor welzijn en gezondheid.

Beter leven voor patiënten

Er zijn nu 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in ons land. Elke dag overlijden ruim 100 mensen aan hart- en vaatziekten. Met donaties en schenkingen financiert de Hartstichting onder meer onderzoek om hart- en vaatziekten eerder te ontdekken. Zo is een beter leven voor veel patiënten mogelijk.

MediaLab: voorlichting aan kwetsbare groepen

Tijdens het gala werd ook bekend gemaakt dat de VriendenLoterij 495.000 euro doneert aan het project ‘MediaLab: Gezondheid voor iedereen’. Dit is een nieuw, gezamenlijk project van de Hartstichting, de Nierstichting en Alzheimer Nederland.

Het project richt zich op ‘kwetsbare groepen’. Vaak betreft het mensen met een lager inkomen en opleidingsniveau. Zij krijgen voorlichting over een gezonde levensstijl. Hiermee willen de drie gezondheidsorganisaties in samenwerking met het Centrum Media & Gezondheid bijdragen aan het terugdringen van de forse gezondheidsverschillen in de Nederlandse samenleving.

Foto: Floris Italianer (links) en David Verschoor (rechts) van de Hartstichting en Marieke van Schaik van de Vriendenloterij.