12
april
2018
|
15:05
Europe/Amsterdam

Collecteweek Hartstichting in teken van meer AED’s

Tikkie en QR-codes vergemakkelijken en stimuleren donaties

De Hartstichting wil meer openbare AED’s in het land om meer levens te kunnen redden. De jaarlijkse collecteweek van 8 tot en met 14 april staat daarom in het teken van AED’s. Om donaties te stimuleren en collectanten te helpen, zijn giften ook via een QR-code en een Tikkie mogelijk. Daarnaast is het mogelijk om collectanten rechtstreeks te sponsoren. 

Doel opbrengsten collecte: meer AED’s voor landelijk dekkend netwerk

Opbrengsten van de collecte dragen dit jaar specifiek bij aan het creëren van een landelijk dekkend netwerk van AED’s. De Hartstichting zet zich al jaren in voor een landelijke 6-minutenzone, een zone waarin mensen die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen binnen zes minuten worden gereanimeerd. Voldoende toegankelijke en geregistreerde AED’s zijn hierin cruciaal. De opbrengsten van de collecte worden gebruikt om de plaatsing en registratie van AED’s op openbare plekken in Nederland te stimuleren. Het uiteindelijke doel is de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland. Zo kunnen meer levens worden gered.

Digitale collecte
Dit jaar wordt op verschillende manieren gecollecteerd: langs de deuren met een collectebus, vanaf iedere willekeurige plek met de mobiele telefoon en door sponsoring van een collectant. Daarnaast is het mogelijk online te doneren via hartstichting.nl/collecteweek.

Op de collectebus is een QR code weergegeven, zodat mensen ook via hun mobiele telefoon kunnen geven. De QR-code is een goed alternatief voor mensen die geen kleingeld in huis hebben. De gever kan eenvoudig geld overmaken door de code te scannen met de Mobiel Bankieren App of de Tikkie App op zijn of haar smartphone. Om deze manier van collecteren mogelijk te maken, werkt de Hartstichting samen met de populaire terugbetaalapp Tikkie van ABN AMRO. Hiermee kunnen sinds kort ook QR-codes worden gelezen.

Collecte: eenvoudiger en persoonlijker
David Verschoor, Hoofd Marketing, Partnerships en Communicatie bij de Hartstichting:“De jaarlijkse collecteweek is voor de Hartstichting een onmisbare bron van inkomsten. Met vernieuwende en digitale vormen van collecteren maken wij het voor mensen eenvoudiger om te collecteren en te doneren. Daarnaast wordt collecteren steeds persoonlijker. Dit jaar is het mogelijk een collectant te sponsoren of via Tikkie je vrienden en kennissen te mobiliseren. Als je van een bekende hoort waarom hij of zij collecteert, bijvoorbeeld vanuit een persoonlijke ervaring, zullen mensen naar verwachting eerder doneren. We denken dat dit de donaties ten goede komt.”

Over de Hartstichting
Het hart is de motor van het leven. De Hartstichting werkt aan concrete oplossingen om ieders hart zo sterk mogelijk te houden, zodat iedereen het maximale uit het leven kan halen. Stap voor stap en op verschillende fronten tegelijk werken wij aan een hartgezonde samenleving. Dat doen wij samen met medewerkers, patiënten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers en business partners. Onze ambitie is om hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk te kunnen herkennen, opsporen én zo goed mogelijk te behandelen. Daartoe financieren wij wetenschappelijk onderzoek, geven wij voorlichting en werken wij aan vernieuwing in de zorg en hulpverlening.