22
mei
2015
|
02:00
Europe/Amsterdam

Campagnes orgaandonatie leveren weinig op

Samenvatting

De overheid gaf in de looptijd van 2008-2014 voor het Masterplan Orgaandonatie zeker 20 miljoen euro uit om Nederlanders zich al dan niet als donor te laten registeren. Dit blijkt uit onderzoek van de stichting 2 Miljoen Handtekeningen (2MH). 

Uit dit onderzoek blijkt dat de overheid vanaf 2008 minimaal 20 miljoen euro heeft uitgegeven aan donorcampagnes door VWS en de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS). Eén nieuwe geregistreerde in het Donorregister kostte het ministerie de afgelopen zeven jaar minstens € 29,50.

Vrijwel geen veranderingen in 7 jaar

Toenmalig minister Klink stelde extra budget beschikbaar voor de voorlichting en de werkwijze in de ziekenhuizen. Wat de minister, daarin gesteund door de Tweede Kamer, beslist niet meenam was uitvoering van het belangrijkste advies in het plan, te weten wijziging van het huidige vrijblijvende beslissysteem.

Nu, 7 jaar later kunnen we concluderen dat de situatie vrijwel onveranderd is, ondanks de vele extra miljoenen. Het totaal aantal mensen dat geregistreerd is in het Donorregister is de afgelopen 7 jaar nauwelijks toegenomen en de lijst van mensen die wachten op een orgaan is nog steeds hoog. Volgens het ministerie van VWS gaat het echter ‘best wel’ goed. De nu via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) verkregen cijfers wijzen anders uit.

Registreren als orgaandonor

Vanaf 1998 kan elke Nederlander zelf de keuze (ja, nee of familie beslist) registreren. In dat eerste jaar legde 37% van de Nederlanders deze keuze vast. Nu, 16 jaar later, is dit registratiepercentage slechts gestegen tot 42%. Een stijging van 5%, terwijl in de tussentijd de spraakmakende BNN Donorshow, talloze donorweken en meerdere “Nederland-zegt-Ja campagnes” de Nederlanders hebben opgeroepen om zich te registreren. Bij deze registratiegraad gaat het overigens om zowel ja als nee registraties.

Het totaal aantal Nederlanders dat daadwerkelijk als (potentiele) donor staat geregistreerd schommelt al jaren net boven de 20%. Dit terwijl 71% van de volwassen Nederlanders er positief tegenover staat om zelf organen af te staan na de dood.

Ministerie publiceerde deel van de cijfers

Het ministerie van VWS heeft via een persbericht van de NTS laten weten dat resultaten van de brievencampagne aan 18 jarigen positief zijn omdat deze doelgroep steeds vaker Ja laat registeren. Maar slechts 34,3% van de 18 jarigen registreerde in 2014 een keuze. Dat is minder dan het gemiddelde van de afgelopen 11 jaar. Het lijkt erop alsof het ministerie wil camoufleren dat het systeem van vrijwillige registratie faalt, ondanks de miljoenen die er sinds de start van het plan extra zijn geïnvesteerd.

Ondergrens transplantaties na overlijden niet gehaald

Op 12 maart zeiden minister Schippers en een aantal fracties uit de Tweede Kamer bij de evaluatie van het plan dat het beter moet, maar dat het resultaat op dit moment 'best aardig' is. Maar van de belangrijkste doelstellingen van het plan is in 2013 zelfs de ondergrens van het beoogde aantal orgaantransplantaties niet gehaald. Minister Schippers benadrukte dat 2014 het beste orgaandonatiejaar ooit was. Dat werd met name veroorzaakt door verruiming van de criteria voor orgaandonatie. Het aantal mensen dat bereid is donor te zijn, is echter nauwelijks vergroot.

Stappen politiek nodig

Het wordt nu tijd dat de politiek daadwerkelijk stappen zet om alle Nederlanders goed geïnformeerd zelf een keuze te laten maken. De wachtlijst in Nederland is onacceptabel lang. Jaarlijks overlijden patiënten terwijl zij op de wachtlijst staan. Meer donoren zijn dus van levensbelang!

Actieve Donor Registratie (ADR)

Hiervoor is een minder vrijblijvende vorm van donorregistratie noodzakelijk, het blijven oproepen tot registratie om al dan niet donor te worden is niet effectief. Niet voor de patiënten op de wachtlijsten, niet voor nabestaanden die bij niet-registratie een besluit moeten nemen en tevens niet uit kostenoverwegingen. De huidige miljoeneninvesteringen leveren geen extra registraties of donoren op. Een minder vrijblijvend systeem, het Actief Donor Registratiesysteem (ADR) waarbij de aangeschrevene uiteindelijk altijd in het Donorregister terecht komt, maakt het verschil voor het individu, de nabestaanden én de samenleving.

Lees ons volledige standpunt over orgaandonatie