05
mei
2017
|
02:00
Europe/Amsterdam

Betere behandeling hartpatiënten dankzij nieuw register patiëntgegevens

Samenvatting

De Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland, Meetbaar Beter en de Nederlandse Cardiovasculaire Data Registratie gaan hun patiëntenregistraties samenvoegen tot één Nederlandse Hart Registratie. De Hartstichting steunt dit initiatief, samen met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie.

De Hartstichting verwacht dat betere registratie van patiëntgegevens de behandeling van hartziekten sterk kan verbeteren.

Samenvoegen gegevens

De betrokken organisaties gaan hun patiëntgegevens samenvoegen tot één Nederlandse Hart Registratie. Hierin zullen cardiologen en hartchirurgen ook meer gegevens gaan bijhouden. De Hartstichting verwacht dat dit de behandeling van bijvoorbeeld hartfalen en boezemfibrilleren sterk kan verbeteren.

Patiënten moeten in Nederland overal de beste behandeling krijgen. Als hartpatiënten nu onder behandeling zijn bij een cardioloog en een hartchirurg, komen de gegevens over deze behandelingen in verschillende registraties terecht. Op dit moment is het daarom niet goed mogelijk om de effectiviteit van verschillende behandelingen en ziekenhuizen met elkaar te vergelijken.

Betere behandeling

Het nieuwe register zal artsen en wetenschappers ook in staat stellen om de veiligheid en effectiviteit van nieuwe en bestaande behandelingen voor ziekten zoals hartfalen en boezemfibrilleren veel sneller te onderzoeken. Hartfalen is een ongeneeslijke hartziekte, die vaak niet goed te behandelen is. Voor boezemfibrilleren, een hartritmestoornis, zijn betere behandelingen nodig die de ziekte afremmen. Vanuit de samenleving is er grote behoefte aan een betere behandeling van deze aandoeningen. Het onderwerp staat daarom hoog op de onderzoeksagenda van de Hartstichting.

Het is de bedoeling dat de Nederlandse Hart Registratie per 1 juli 2017 van start gaat.

Lees meer in het persbericht