24
februari
2015
|
01:00
Europe/Amsterdam

Artsenorganisaties en gezondheidsfondsen lanceren Persoonlijke Gezondheidscheck

Samenvatting

Vandaag wordt de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC) gelanceerd: het wetenschappelijke antwoord op het versnipperde aanbod van losse, vaak onbetrouwbare gezondheidstesten. Alle Nederlanders vanaf 18 jaar kunnen vanaf vandaag met behulp van de PGC een persoonlijk gezondheidsrapport aanmaken.

Onder het motto ‘zelf aan de slag met je gezondheid als het kan, alleen professionele hulp als het moet’ hebben 9 organisaties de krachten gebundeld.

De organisaties lanceren een website waar mensen zelf een een persoonlijk gezondheidsrapport aanmaken: www.persoonlijkegezondheidscheck.nl.

Nieuwe standaard

Karolien van den Brekel, huisarts in Leidsche Rijn, werkte mee aan de ontwikkeling. “De PGC is voor ons een nieuwe standaard op basis van onze eigen richtlijnen. In de praktijk zie ik elke dag patiënten die met een gezondere leefstijl minder last van hun ziekte kunnen hebben of zelfs de chronische ziekte hadden kunnen voorkomen.

Mensen zijn zich vaak onvoldoende bewust van hun eigen gezondheid en consequenties van ongezond gedrag. Een pilot met de PGC onder bewoners in Leidsche Rijn laat zien dat velen, na het inzicht dat ze krijgen door deelname, zelf aan de slag gaan met hun leefstijl. Dat is precies wat we willen, dat mensen zelf verantwoordelijkheid voor hun gezondheid nemen. Huisartsen hoeven niet bang te zijn dat het meer werk voor ze oplevert. De PGC helpt mensen juist weg te blijven bij de dokter.”

Persoonlijk Gezondheidsrapport

Deelnemers maken online een persoonlijk gezondheidsrapport aan. Met de verkeerslichtkleuren rood, oranje of groen maakt het rapport in 18 kaders duidelijk hoe het gesteld is met de gezondheidsfactoren waar men zelf wat aan kan doen.

Door actie te ondernemen aan de hand van het advies uit het rapport op een manier die past bij de mensen zelf en hun motivatie, worden ze vitaler en verlagen de kans op veelvoorkomende chronische ziekten. Het (regionale) sport- en welzijnsaanbod en online hulpbronnen zijn hiervoor in de PGC opgenomen. Alleen bij een hoog risico wordt (volgens de medische richtlijnen) naar de huis- of bedrijfsarts verwezen.

Er is een basisversie van het PGC beschikbaar. Deze checkt op leefstijl en de risico’s op hart- en vaatziekten, diabetes, nierziekten en longziekten. Indien nodig of gewenst kunnen deelnemers hun rapport verfijnen met medische modules (labonderzoek/metingen) en aanvullende online modules. Hiervoor is de Gezondbon beschikbaar. Voor bloedafname kunnen ze inmiddels bij 1750 landelijke prikpunten van de aangesloten laboratoria terecht.

Overlappende risicofactoren

Uniek aan deze gezondheidscheck is de hoeveelheid verschillende gezondheidsorganisaties die zich aan de PGC verbinden. De partners zijn ervan overtuigd dat ze niet alleen naar hun “eigen” ziekte moeten kijken, maar dat een integrale preventieaanpak nodig is. Bij verschillende ziekten overlappen de risicofactoren elkaar namelijk.

De PGC stelt een breed gezondheidsrapport voor een deelnemer vast, maakt de gebruiker ervan bewust en zet aan tot actie. Daarmee worden de gebruikers vitaler. Ook wordt de kans op chronische ziekten verlaagd.

Samenwerkende partners

Aan de lancering van deze innovatieve gezondheidscheck is meerjarig wetenschappelijk onderzoek voorafgegaan.

De Hartstichting, de Nierstichting, het Diabetesfonds, het Longfonds, de Landelijke Huisartsenvereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskundigen, GGD GHOR Nederland en het NIPED Instituut nemen met dit brede samenwerkingsverband het initiatief om de vitaliteit van Nederlanders te bevorderen, de groei van het aantal chronisch zieken te keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen te verkleinen.

Zelf aan de slag met je gezondheid als het kan, alleen professionele hulp als het moet