16
december
2015
|
01:00
Europe/Amsterdam

Anke Vervoord nieuwe directeur patiëntenvereniging De Hart&Vaatgroep

Samenvatting

De Hart&Vaatgroep krijgt een nieuwe directeur. Op 1 februari 2016 neemt Anke Vervoord het stokje over van Margo Weerts. Naast directeur van De Hart&Vaatgroep wordt Vervoord ook hoofd van de afdeling Patiënt en lid van het managementteam van de Hartstichting.

Anke Vervoord (49 jaar) is de afgelopen 5 jaar werkzaam geweest als directeur van Vrouwen van Nu (van oorsprong de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen). Daarvoor was ze 9 jaar afdelingshoofd en lid van het managementteam bij Unicef Nederland. Bij beide organisaties heeft zij veel ervaring opgedaan met belangenbehartiging, strategisch beleid en vrijwillige inzet en daarin succesvol geopereerd.

Toename aantal hart- en vaatpatiënten

Vervoord: “Vorige week maakte de Hartstichting bekend dat het aantal patiënten met een hartinfarct, een beroerte en/of hartfalen sterk zal oplopen naar 1,4 miljoen in 2040. Een verontrustende ontwikkeling en enorme stijging ten opzichte van nu. Met De Hart&Vaatgroep en de Hartstichting zal ik mij inzetten op het voorkomen daarvan en het behartigen van de belangen van de mensen die het treft.” 

Lees het nieuwsbericht van 10 december

De Hart&Vaatgroep

De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich zowel landelijk als regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijlmanagement. Hart- en vaatpatiënten en hun naasten zijn dankzij de Hartstichting en De Hart&Vaatgroep beter in staat om met behulp van de juiste informatie, voorlichting en begeleiding zelf keuzes te maken ten aanzien van hun ziekte en de geboden zorg.

Lees meer op de website van De Hart&Vaatgroep

Samenwerking met de Hartstichting

De Hart&Vaatgroep en de Hartstichting zijn in hetzelfde pand gevestigd en werken nauw samen op het gebied van voorlichting en belangenbehartiging van hart- en vaatpatiënten. Medewerkers van De Hart&Vaatgroep vormen tevens de afdeling Patiënt van de Hartstichting.