28
januari
2019
|
12:09
Europe/Amsterdam

Alle PLUS supermarkten stellen AED 24/7 beschikbaar aan buurtbewoners

Gebruik van AED binnen zes minuten na hartstilstand vergroot kans op overleving aanzienlijk

Plus AED

PLUS stelt als eerste supermarkt de AED’s van alle 260 PLUS supermarkten dag en nacht beschikbaar voor buurtbewoners in nood. De supermarktketen voelt zich, als Meest Verantwoorde Supermarkt, mede verantwoordelijk voor het welzijn van de lokale samenleving. De meeste hartstilstanden vinden plaats in woonwijken en omdat PLUS een landelijk netwerk in vaak dichtbevolkte gebieden heeft, wordt de kans groter dat er een AED beschikbaar is om de slachtoffers van een hartstilstand snel te helpen. Door een AED binnen zes minuten na een hartstilstand te gebruiken, vergroot je de kans op overleving aanzienlijk.

Landelijke uitrol begin 2019
Op dit moment heeft bijna negentig procent van de PLUS supermarkten een AED – Automatische Externe Defibrillator, een apparaat waarmee je door gedoseerde stroomstoten de hartslag weer normaal krijgt – beschikbaar in de winkel. Dit wordt uitgebreid naar alle supermarkten. Deze worden aangemeld bij het landelijke oproepsysteem van HartslagNu en aan de gevel opgehangen om zo dag en nacht beschikbaar te zijn voor noodgevallen. Ook bij het servicekantoor en de distributiecentra wordt komende maand een aangemelde AED aan de gevel bevestigd.

Een cluster van zestien PLUS supermarkten in Zuid-Holland – de provincie waar op dit moment de minste AED’s 24/7 beschikbaar zijn – trapt de uitrol bij alle winkels af. Daarna volgen de andere PLUS supermarkten. De verwachting is dat de landelijke uitrol in april kan worden afgerond.

In één keer flink meer AED’s dag en nacht beschikbaar
Van veel AED’s is het onbekend waar ze hangen, omdat ze niet geregistreerd zijn bij het oproepsysteem. Op dit moment zijn er zo’n 17.500 geregistreerde AED’s, waarvan twee derde 24/7 beschikbaar is. In totaal zijn er zo’n 30.000 nodig om optimale hulp te kunnen bieden. De Hartstichting werkt aan een landelijk dekkend netwerk van deze 24/7 beschikbare en aangemelde AED’s, om ervoor te zorgen dat bij een hartstilstand altijd binnen zes minuten gestart kan worden met reanimeren met een AED, wat de kans op overleving vergroot. Omdat alle PLUS supermarkten hun AED registeren en 24/7 beschikbaar stellen voor de buurt, zijn in één keer flink meer AED’s dag en nacht beschikbaar om slachtoffers van een hartstilstand snel te helpen.

Een AED in de buurt kan levens redden
Floris Italianer, directeur Hartstichting: “Mooi initiatief van PLUS. Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Als je binnen zes minuten start met reanimeren en een AED inzet, is de overlevingskans het grootst. Dat PLUS aangemelde AED’s buiten aan hun winkels gaat ophangen, helpt bij het verbeteren van de aanwezigheid van deze levensreddende apparaten in woonwijken. Ik roep andere bedrijven op om ook hun steentje bij te dragen en hun AED buiten op te hangen en aan te melden, zodat deze 24/7 beschikbaar is.”

Kijk voor meer informatie over AED's op www.hartstichting.nl/aed.