04
december
2018
|
14:00
Europe/Amsterdam

Al €1.000.000 euro opgehaald voor AED’s in de buurt

Miljoen euro opgehaald voor AED's in de buurt

AED met buitenkast

Buurtbewoners in heel Nederland hebben samen al 1 miljoen euro opgehaald voor AED’s bij hun in de buurt. Via het platform BuurtAED.nl zijn op tal van plekken acties gestart om geld voor de aanschaf van een AED bij elkaar te krijgen. In totaal hebben al bijna 30 duizend buren gedoneerd voor zo’n levensreddend apparaat in de buurt.

“Toen we in maart dit jaar begonnen met BuurtAED hadden we niet durven dromen dat het zo snel zou gaan,” zegt Marianne Spoelstra van de Hartstichting. “Je merkt dat het onderwerp enorm leeft. Mensen gaan het gesprek aan met de buren en zeggen tegen elkaar: we moeten zelf ook iets doen. Want door de kosten samen te dragen, wordt de aanschaf van een AED een stuk laagdrempeliger. Voor een klein bedrag, kun je een gigantisch verschil maken: je kunt helpen een mensenleven te redden met een AED!”

6 minuten
Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De kans op overleven is het grootst als binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren en een AED wordt ingezet. Maar die AED is lang niet altijd beschikbaar. In veel woonwijken hangen geen AED’s. En als er al een aanwezig is, dan hangt het apparaat in veel gevallen binnen in een buurtwinkel, waardoor het na sluitingstijd niet beschikbaar is.

Daarom zet de Hartstichting zich er voor in om genoeg 24/7 beschikbare AED’s te krijgen, zodat overal in Nederland slachtoffers van een hartstilstand binnen 6 minuten gereanimeerd kunnen worden. Hiervoor is het ook van cruciaal belang dat de AED’s worden aangemeld bij oproepsysteem HartslagNu. Dit landelijke oproepsysteem zorgt er via de 112-meldkamer namelijk voor dat zowel burgerhulpverleners als AED’s snel bij het slachtoffer zijn. In totaal zijn zo’n 30.000 AED’s nodig die 24/7 beschikbaar zijn en aangemeld bij het oproepsysteem. Op dit moment zijn 17.000 AED’s aangemeld, waarvan tweederde 24/7 beschikbaar is.

Crowdfunden met de buren
Via het platform BuurtAED.nl kunnen buren hier aan bijdragen. Samen kunnen ze een actie aanmaken en geld ophalen voor een AED-pakket, bestaande uit een AED, een buitenkast en een vijfjarig servicecontract. Inmiddels zijn al meer dan 1900 BuurtAED-acties gestart. Daarvan zijn al ruim 500 acties succesvol afgerond. De acties worden mede mogelijk gemaakt door Philips, dat een deel van het aankoopbedrag voor zijn rekening neemt.

Kijk voor meer informatie over AED’s en tips voor het inzamelen van een AED op www.buurtaed.nl.