13
juni
2016
|
02:00
Europe/Amsterdam

AJN Jeugdartsen en OUDERS VAN WAARDE sluiten zich aan bij Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding

Samenvatting

AJN Jeugdartsen Nederland en OUDERS VAN WAARDE sluiten zich aan bij de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding.  Daarmee telt de Alliantie nu 17 partners. De Alliantie roept meer maatschappelijke organisaties op zich aan te sluiten.

Breed draagvlak

De Alliantie bestaat uit consumenten- en gezondheidsorganisaties, wetenschappers, diëtisten, kinderartsen en de gemeente Amsterdam. Sinds de oprichting in 2015 is de Alliantie uitgegroeid tot een belangrijke aanjager voor strengere regelgeving op het gebied van marketing van voedingsmiddelen gericht op kinderen. Ook ouders en jeugdartsen zien de noodzaak tot strengere regelgeving.

Floris Italianer, directeur Hartstichting, verwelkomt de nieuwe partners: “Onze Alliantie kan op een steeds breder draagvlak rekenen en daar zijn wij blij mee. Nederland telt op dit moment ruim 300.000 kinderen onder de 13 jaar met overgewicht. Kinderen die het risico lopen om chronische ziekten te ontwikkelen, zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2.  Het besef moet doordringen dat strengere regelgeving noodzakelijk is om de strijd tegen overgewicht en obesitas bij kinderen te winnen.” 

Nederland telt ruim 300.000 kinderen onder de 13 jaar met overgewicht.

Werner van Katwijk, bestuurder OUDERS VAN WAARDE:

“OUDERS VAN WAARDE zet zich in om samen met ouders en scholen elk kind het beste te bieden qua opvoeding en onderwijs. Een gezonde leefstijl maakt daar deel van uit. Goede voeding en verantwoorde consumptie zorgen voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Kinderen zijn in de media en in reclames kwetsbaarder en meer beïnvloedbaar dan volwassenen en verdienen daarom extra bescherming.”

Henrike ter Horst, bestuurslid AJN Jeugdartsen Nederland:

“Als jeugdartsen zien wij veel kinderen met (neiging tot) overgewicht. Ook leidt een ongezond eet- en drinkpatroon tot andere problemen zoals tandbederf en suikerziekte. Zowel op individueel niveau in ons dagelijks werk in de praktijk, als ook op maatschappelijk niveau, willen wij bijdragen aan de totstandkoming van een gezonde leefomgeving voor kinderen. Gezond eet- en drinkgedrag is daar een onderdeel van. Daarom sluiten wij ons aan bij de Alliantie.”

Kindermarketing: 94% gericht op ongezonde voeding

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding maakt zich hard voor het recht van ieder kind om op te groeien in een gezonde omgeving. De Alliantie vindt het onacceptabel dat de populariteit van een merk, kinderidool of tekenfilmfiguur commercieel wordt geëxploiteerd om kinderen te verleiden tot het eten en drinken van onder meer frisdrank, chips, koekjes en ijs.

In totaal 94% van de kindermarketing wordt ingezet voor ongezonde voeding. Door deze reclames ontwikkelen kinderen een voorkeur voor ongezond eten en drinken, met overgewicht als gevolg en daarmee het ontstaan van gewrichts- of psychische problemen, diabetes, hart- en vaatziekten, of kanker. De Alliantie roept daarom op tot strengere regelgeving om de marketing van ongezonde voeding gericht op kinderen aan banden te leggen.

Nieuwe partners welkom

De Alliantie is in februari 2015 opgericht en bestaat uit AJN Jeugdartsen Nederland, de Consumentenbond, het Diabetes Fonds, foodwatch Nederland, de gemeente Amsterdam, de GGD Amsterdam, de Hartstichting, de Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas, de Obesitas Vereniging, Ouders van Waarde, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en wetenschappers van Kinder Obesitas Centrum Heideheuvel, de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit.

Andere maatschappelijke organisaties zijn welkom om zich aan te sluiten bij de Alliantie via www.stopkindermarketing.nl. Niet aansluiten, wel helpen kan ook: verspreid dan de boodschap en deel onze video.

Lees meer over de Hartstichting en de Alliantie Stop Kindermarketing