29
oktober
2015
|
01:00
Europe/Amsterdam

AED te koop bij Media Markt

Samenvatting

Vanaf 28 oktober t/m 1 november verkoopt de Media Markt tijdens de Gekkenhuisdagen allerlei branchevreemde producten. Zo ook een Automatische Externe Defibrillator (AED). Bij een hartstilstand is reanimeren en de inzet van een AED van levensbelang. Een AED is een draagbaar apparaat dat kan helpen het normale hartritme te herstellen.

De aanbieding van de Media Markt is tot stand gekomen door de samenwerking tussen Media Markt, AED leverancier Preveco en de Hartstichting.

Elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand, vaak in of rond het huis. Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar. De enige kans op overleven is als omstanders snel hulp bieden. Binnen 6 minuten 112 bellen, reanimeren en een AED gebruiken biedt de grootste overlevingskans.

Een AED helpt hulpverleners met gesproken instructies. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer. Als een elektrische schok zinvol is, zal de AED die automatisch afgeven of vertellen de schok toe te dienen. Deze schok is een soort 'reset' van het hart. Na een of meer schokken zijn alle hartspiercellen weer gelijk geschakeld en moet het hart weer gewoon gaan pompen en zijn normale ritme oppakken.

AED’s in Nederland

Om een mensenleven te redden bij een hartstilstand, is het van levensbelang dat binnen 6 minuten alle handelingen uitgevoerd kunnen worden die nodig zijn: 112 bellen, reanimeren en een AED inzetten. De Hartstichting benadrukt daarom het belang van voldoende beschikbare AED’s overal in Nederland. Op veel openbare plekken zijn al een of meer AED’s: op luchthavens, in winkelcentra en kantoren of bij sportverenigingen. U herkent ze aan het groen-witte logo.

Reanimeren

Naast AED-gebruik is leren reanimeren cruciaal. Voor een snelle hulpverlening is het ook belangrijk dat er voldoende burgerhulpverleners oproepbaar zijn. Burgerhulpverleners zijn mensen die kunnen reanimeren en die weten hoe ze een AED moeten bedienen. Zij krijgen, als zij geregistreerd zijn in de buurt wonen bij iemand met een hartstilstand, een bericht van de 112-centrale op hun mobiele telefoon. Hierin wordt hen gevraagd om direct naar het slachtoffer te gaan of om eerst een AED te halen. Indien nodig staat in het bericht ook het adres en de pincode van de kast waar de AED in zit.

Oproepsysteem reanimatie

Als u kunt reanimeren, kunt u burgerhulpverlener worden. Heeft u zich geregistreerd als burgerhulpverlener dan kunt u opgeroepen worden te helpen als iemand in uw buurt een hartstilstand heeft. U kunt uzelf opgeven als burgerhulpverlener en uw AED aanmelden bij het oproepsysteem voor reanimatie.