17
juli
2018
|
08:59
Europe/Amsterdam

Acht nieuwe onderzoeken naar beroerte en hartziekten van start

Samenwerking wetenschap en bedrijfsleven moet oplossingen bespoedigen

Is behandeling van beroertepatiënten zes uur na een herseninfarct nog zinvol, of niet? Om dit te beoordelen, laten wetenschappers de computer rekenen aan scans van de bloedvaten in de hersenen. Het is een van de acht onderzoeken, die vandaag starten en oplossingen voor beroerte en hartziekten moeten bespoedigen. In alle projecten werken wetenschappers van universitair medische centra (UMC’s) samen met bedrijven. “Ons doel is dat we behandelmethoden ontwikkelen, die artsen in de praktijk kunnen toepassen,” zegt Marina Senten, hoofd Allianties, Wetenschap en Innovatie van de Hartstichting.

Die toepasbaarheid is belangrijk voor hart- en vaatpatiënten. Marina Senten: “Wij geloven dat een oplossing voor hart- en vaatziekten bereikbaar is. Alleen samen, met elkaar, kunnen we hart- en vaatziekten verslaan én ervoor zorgen dat iedereen het maximale uit het leven, uit het hart, kan halen. Het samenbrengen van wetenschappers en bedrijven kan het onderzoek naar het eerder herkennen en beter behandelen van hart- en vaatziekten in een stroomversnelling brengen.”

Sneller vooruitgang
De bedrijven onderzoeken samen met wetenschappers of zij met technische kennis een medisch probleem kunnen oplossen. Ze zetten bijvoorbeeld software in om het scheuren van bloedvaten te voorspellen. Ook ontwikkelen ze nieuwe, implanteerbare apparaatjes die de hartslag tijdelijk verhogen om zo een hartstilstand te voorkomen.

Subsidie
Om het onderzoek te stimuleren heeft overheidsorganisatie Health Holland een subsidie van ruim 2 miljoen toegekend. De Hartstichting heeft de selectie van de projecten gedaan. De onderzoekers hebben moeten aantonen, dat ze aansluiten bij grote lopende onderzoeken van het gezondheidsfonds. Met als doel sneller vooruitgang te boeken.

Concrete verbeteringen
Eindgebruikers van de onderzoeksresultaten, zoals zorgverleners, patiënten en hun verwanten, waren betrokken bij de beoordeling van de subsidie aanvragen. Marina Senten: “We vinden dat belangrijk, omdat resultaten van onderzoek niet vanzelf de weg naar de kliniek of zorgpraktijk vinden. De Commissie Maatschappelijke Kwaliteit, waarin de eindgebruikers zijn vertegenwoordigd, beoordeelt bijvoorbeeld of er al tijdens het onderzoek rekening wordt gehouden met toepassing van de onderzoeksresultaten in de praktijk. We willen ervoor zorgen dat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten.”

Onderzoeken
Lees hier welke onderzoeken moeten zorgen voor eerder herkennen en beter behandelen van hart- en vaatziekten.

Het samenwerkingsproject is gefinancierd met PPS-toeslag dat door Topsector Life Sciences & Health beschikbaar is gesteld aan de Hartstichting ter stimulatie van publiek-private samenwerkingen.