06
juni
2017
|
02:00
Europe/Amsterdam

2016: ruim 47 miljoen euro voor strijd tegen hart- en vaatziekten

Samenvatting

2016 was een succesvol jaar voor de Hartstichting. De Hartstichting ontving een bedrag van 62,2 miljoen euro aan inkomsten. In totaal 47,8 miljoen euro werd besteed aan doelbestedingen, een stijging van 33% ten opzichte van 2015. Van iedere bestede euro werd 0,84 eurocent uitgegeven aan de strijd tegen hart- en vaatziekten: minder sterfte, minder ziekte en minder leed door samenwerking én het ontwikkelen van meer kennis.

“Het afgelopen jaar werd de samenwerking met partners geïntensiveerd: binnen de wetenschap, het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven. Deze ‘medestrijders’ zijn voor de Hartstichting onmisbaar: ze bieden expertise en slagkracht, waarmee we meer beweging in de maatschappij creëren en onze doelstellingen sneller kunnen realiseren. Dankzij de inzet van vrijwilligers, donateurs en zakelijke partners én de vernieuwende werkwijze van onze medewerkers hebben we in 2016 meer inkomsten ontvangen. Concrete oplossingen voor hart- en vaatziekten komen zo steeds dichterbij” aldus Floris Italianer, directeur van de Hartstichting. 

Onderzoek: investering van 24 miljoen euro

In 2016 investeerde de Hartstichting een totaalbedrag van 24 miljoen euro in wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. De Onderzoeksagenda van de Hartstichting stond daarbij centraal. Daarnaast reikte de Hartstichting voor de 30e keer de Dekker-beurzen uit, specifiek voor toptalenten om innovatief onderzoek te doen.
Samen met de NVVC startte de Hartstichting een onderzoek naar een betere patiëntenregistratie van hartfalen en boezemfibrilleren. Door medische gegevens goed vast te leggen en toegankelijker te maken binnen de wetenschap is er beter onderzoek mogelijk. 

Lees verder: concrete onderzoeksresultaten in 2016

Hoogtepunten 

In 2016 werd een belangrijke stap gezet op weg naar het realiseren van de 6-minutenzone. De Hartstichting slaagde er in om ruim 70.000 nieuwe burgerhulpverleners te werven, waarmee het totaal op ca. 140.000 kwam. Meer dan 130 middelbare scholen volgden reanimatieonderwijs op school. 

Ook spanden we ons in voor een hartgezonde jeugd, specifiek op het gebied van tabaksontmoediging en bestrijding van overgewicht onder kinderen. Het draagvlak voor de Rookvrije Generatie groeide naar 70 aangesloten partners. Meer dan 60 Nederlandse sportverenigingen sloten zich aan bij de beweging en maakten daarmee hun sportterrein rookvrij voor kinderen. 

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding, een (mede)initiatief van de Hartstichting, groeide als collectief naar 16 partners. De maatschappelijke druk leidde ertoe dat de politiek, retail en voedingsindustrie maatregelen troffen om kinderen te beschermen tegen marketing voor ongezonde voeding. 
Speciaal voor jongeren met een aangeboren hartaandoening werd in samenwerking met KPN Mooiste contact Fonds TEAMHartvrienden ontwikkeld, een online platform voor en door deze jongeren. 

Eerder herkennen hart- en vaatziekten

Om een groot publiek inzicht te geven in hun gezondheid en risicofactoren lanceerden we met partners de Persoonlijke Gezondheidscheck: het wetenschappelijke antwoord op het versnipperde en vaak onbetrouwbare aanbod van gezondheidstests. 

Beleid

Op het gebied van productverbetering werd een grote stap voorwaarts gezet. Op Europees niveau verwelkomde de Hartstichting in juni 2016 de Raadsconclusies over verbetering van voedingsmiddelen. Daarmee is de inzet van alle 29 EU-lidstaten om bewerkte voedingsmiddelen gezonder te maken in gang gezet. 

Inkomsten en uitgaven

In 2016 ontving de Hartstichting ruim 62,2 miljoen euro aan baten. De inkomsten uit eigen fondsenwerving stegen naar 53 miljoen euro, een groei van 10,7 miljoen euro (25%) ten opzichte van 2015. Deze inkomsten uit eigen fondsenwerving kwamen uit nalatenschappen, samenwerking met de zakelijke markt en machtigingen. Om een groter en jonger publiek te binden, werd op succesvolle wijze een reeks nieuwe sportieve events georganiseerd. 

De doelbestedingen bedroegen in 2016 in totaal 47,8 miljoen euro, een forse stijging van 33% ten opzichte van 2015. Deze uitgaven hadden betrekking op de financiering van wetenschappelijk onderzoek, het (kwalitatief) versterken van de zorg en behandeling voor patiënten. De overige kosten bleven met 9,3 miljoen euro gelijk. 

Lees het complete jaarverslag 2016