07
juni
2016
|
02:00
Europe/Amsterdam

2015: jaar van succes en vernieuwing

Samenvatting

2015 was een succesvol jaar voor de Hartstichting. Het jaar stond in het teken van samenwerking en vernieuwing: binnen de wetenschap, het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven. Ook slaagde de Hartstichting er in om met minder kosten méér inkomsten te realiseren. In totaal besteedden wij 35,9 miljoen euro aan onze strijd tegen hart- en vaatziekten: minder sterfte, minder ziekte en minder leed door méér kennis en samenwerking.

In 2015 bedroegen de totale inkomsten van de Hartstichting 45,7 miljoen euro. De inkomsten uit eigen fondsenwerving stegen naar 42,3 miljoen euro, een groei van 3,4 miljoen euro (9%) ten opzichte van 2014. Tegelijkertijd werd er 800.000 euro minder uitgegeven aan eigen fondsenwerving, beheer en administratie door een doelgerichte(re) manier van werken.

Onze doelbestedingen stegen dit jaar met 0,4% naar 79,5%. Deze uitgaven hadden betrekking op onder meer de financiering van wetenschappelijk onderzoek en het (kwalitatief) versterken van de zorg en behandeling voor patiënten.

Fondsenwerving

De groeiende inkomsten uit eigen fondsenwerving kwamen uit nalatenschappen, machtigingen én samenwerking met de zakelijke markt. Traditionele fondsenwerving blijft belangrijk, tegelijkertijd benut de Hartstichting nieuwe kansen. Het afgelopen jaar lanceerden wij een reeks sportieve evenementen onder de naam Hartstocht. Ook sloot de Hartstichting (nieuwe) partnerships met KPN Mooiste Contact Fonds en verzekeraar Ditzo.

Oplossingen voor de patiënt

Om de maatschappelijke impact van ons werk te vergroten, vernieuwden wij in 2015 ons wetenschapsbeleid. Allereerst installeerden wij de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit: een commissie van o.a. patiënten, hun naasten, zorgverleners en andere vertegenwoordigers die een serieuze stem in de beoordeling van subsidieaanvragen heeft. Hiermee wil de Hartstichting ervoor zorgen dat onderzoeksresultaten sneller vertaald worden naar de praktijk.

Daarnaast werkten wij verder aan onze onderzoeksagenda, die in 2014 op basis van wensen van de samenleving tot stand is gekomen. Per thema zijn concrete doelen en beoogde resultaten opgesteld. Ten slotte financierden wij nieuwe onderzoeken, waaronder het vervolg op een invloedrijke studie naar de acute behandeling van beroerte. Deze studie toont aan dat een nieuwe behandeling invaliditeit bij een herseninfarct kan voorkomen.

Samen strijden

2015 vormde voor de Hartstichting ook een jaar waarin we nieuwe samenwerkingen sloten om beweging in de maatschappij te creëren. Deze ‘medestrijders’ zijn voor de Hartstichting belangrijk: ze bieden slagkracht en expertise, waarmee we onze doelstellingen sneller kunnen realiseren.

Zo nam de Hartstichting het initiatief om de Alliantie Stop Kindermarketing Ongezonde Voeding op te starten. Dit platform wil kinderen beschermen tegen marketing voor ongezonde voeding en bestaat inmiddels uit zo’n 15 partners. De samenwerking met Unilever werd vernieuwd om mensen te stimuleren zich structureel gezond(er) te gaan gedragen.

Met technologiestichting STW startten wij een Partnership-programma om hart- en vaatziekten met behulp van nieuwe technologieën eerder op te sporen. Ook de samenwerking met Opel-Feyenoord werd geïntensiveerd om ervoor zorgen dat minder mensen overlijden aan hart- en vaatziekten.

Het afgelopen jaar werd de Hartstichting ondersteund door ruim 515.000 donateurs, 5.000 vrijwilligers, 50.000 collectanten en 430 onderzoekers.  

Andere hoogtepunten

Minder sterfte

  • In totaal 104 scholen volgden ons lesprogramma ReanimatieOnderwijsOpSchool (ROOS). Circa 105.000 Nederlanders registreerden zich als burgerhulpverlener, mede dankzij de inspanningen van onze reanimatiepartners. 
  • Via de Alliantie Nederland Rookvrij kregen wij het voor elkaar om de accijnsverhoging op shag door te voeren en lanceerden wij de Rookvrije Generatie.

Minder ziekte

Nieuwe onderzoeksresultaten brachten betere behandelingen van hart- en vaatziekten een stap dichterbij. Bijvoorbeeld:

  • Betere technieken, o.a. om slagaderverkalking en hartfalen beter in beeld te brengen of op te sporen.
  • Nieuwe route ontdekt om boezemfibrilleren te remmen met medicijnen.
  • Nieuw inzicht in erfelijke factoren die hartritmestoornissen bij een hartinfarct vergroten

Daarnaast:

Minder leed

We introduceerden het programma ‘Hartvrienden’ voor kinderen met een hartaandoening. KPN Mooiste Contact fonds sloot zich aan als medestrijder. 

  • Onze website, dagelijks bezocht door meer dan 22.000 bezoekers, werd uitgeroepen tot ‘Website van het Jaar’.

Jaarverslag 2015 

Lees het volledige jaarverslag 2015