13
januari
2015
|
01:00
Europe/Amsterdam

19,5 miljoen naar nieuw hart- en vaatonderzoek

Samenvatting

De Hartstichting investeert in 6 nieuwe grootschalige onderzoeken naar hart- en vaatziekten. Hierin werken tientallen wetenschappers samen aan betere behandeling van onder meer een hartinfarct, aangeboren hartafwijkingen, hartspierziekten en hartfalen.

In de onderzoeken werken verschillende medische centra en onderzoeksinstituten samen. Elk onderzoek krijgt 1,5 tot 5  miljoen euro subsidie. In totaal investeert de Hartstichting 19,5 miljoen euro. De onderzoeksinstituten dragen aanvullend 17,5 miljoen euro bij.

6 nieuwe onderzoeken van start

Dankzij de subsidie kunnen wetenschappers zich de komende 5 jaar wijden aan:

1. Complicaties na aangeboren hartafwijking beter voorspellen

Onderzoek naar genetische achtergrond van aangeboren hartafwijkingen. Dit moet leiden tot meer zicht op  het risico op ernstige complicaties later in het leven. Artsen kunnen zo de behandeling optimaal afstemmen op elke patiënt.

Meer over dit onderzoek

2. Effectievere werking medicijnen na hartinfarct

Ontwikkeling van een nieuwe methode om medicijnen beter in het hart te krijgen en te houden. Het doel is om de hartspier effectiever te repareren na een hartinfarct, zonder dat er vervelende bijwerkingen ontstaan.

Meer over dit onderzoek

3. Stofwisseling activeren om hart- en vaatziekten te voorkomen

Onderzoek naar mogelijkheden om de stofwisseling te activeren. Om zo het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen.

Meer over dit onderzoek

4. Zoeken naar nieuwe oorzaken erfelijke hartspierziekte

Uitzoeken waarom mensen met dezelfde erfelijke afwijking voor een hartspierziekte toch een ander verloop van hun ziekte hebben: de een overlijdt er al jong aan terwijl de ander gezond oud wordt. Inzicht biedt hoop op een behandeling tegen hartspierziekten.

Meer over dit onderzoek

5. Ontstaan hartfalen door slecht werkende nieren

Opsporen van stofjes in het bloed die door slecht werkende nieren kunnen leiden tot een moeilijk te behandelen vorm van hartfalen. De resultaten moeten leiden tot aanknopingspunten voor behandelingen.

Meer over dit onderzoek

6. Complicaties bij boezemfibrilleren voorkomen

Onderzoek bij welke mensen met boezemfibrilleren de ziekte ontspoort en ernstige complicaties optreden. Zo kunnen artsen in de toekomst boezemfibrilleren beter voorspellen en eerder ingrijpen.

Meer over dit onderzoek

Cardiovasculair Onderzoek Nederland

De nieuwe projecten zijn zorgvuldig geselecteerd door een internationale commissie van wetenschappelijke experts. De projecten zijn onderdeel van Cardiovasculair Onderzoek Nederland, de krachtenbundeling van de hoofdrolspelers in het Nederlands hart- en vaatonderzoek: NFU, KNAW, ZonMW en de Hartstichting.

Onderzoeksprioriteiten

In samenspraak met de samenleving hebben we in 2014 onze onderzoeksprioriteiten voor de komende jaren bepaald. Op dit moment zijn we druk bezig te bepalen op welke manier we het beste de financiering van de onderwerpen kunnen aanpakken. Vanaf 2015 zullen we minstens de helft van ons onderzoeksbudget in deze prioriteiten investeren.

Bekijk onze onderzoeksagenda